Lắp kính cho công trình trong khu vực có động đất | VinhOanhGlass

Chuyên gia thiết kế phải chỉ rõ các tải trọng khác nhau được dự đoán khi có động đất.

Những điều sau cần phải được xem xét:

Odoo CMS - a big picture

Đệm góc và/hoặc mép kính

 • Miếng đệm là vật liệu có độ cứng dẻo 70 (Độ cứng Shore A).

 • Được đặt trong đường xoi lắp kính hoặc trên mép kính/góc kính để tránh cho kính tiếp xúc với khung, do khung có thể bị lắc vặn.

 • Điều này quan trọng đối với cả cấu trúc lắp kính khô và cấu trúc lắp kính ướt do cấu trúc tòa nhà sẽ chịu những sự di chuyển và rung độ khi có động đất.

Odoo CMS - a big picture

Hoạt động của lớp Gioăng

 • Đối với hệ thống kính lắp khô có một lớp gioăng khóa trên một mặt và một lớp đệm định vị (miếng chèn) trên mặt kia của kính.

 • Lớp đệm định vị nên lắp cố định vào khung để lớp đệm sẽ không rời ra khởi hệ thống khung kim loại trong khi di chuyển lên xuống và sang hai bên khi có động đất.

 • Lớp đệm phải được giữ cố định khi di chuyển do tòa nhà lắc lư.

Odoo CMS - a big picture

Cục kê

 • Cục kê phải được giữ cố định trên thanh khung nằm ngang bằng một chất trám phù hợp đảm bảo cục kê không được di chuyển.

Miếng chèn kính

 • Miếng chèn kính được sử dụng trong các hệ thống lắp kính 4 cạnh để giảm thiểu khả năng vỡ kính từ các góc.

 • Nếu cần, phải sử dụng chất trám phù hợp để giữ cố định miếng chèn.

Odoo CMS - a big picture

Nẹp hoàn thiện để ốp hoặc lắp vào

 • Các cấu kiện của hệ kính đóng vai trò như các nẹp hoàn thiện hoặc các bộ phận đỡ kính, được giữ bởi lực ép của gioăng hoặc kẹp bằng kim loại cần được cung cấp kèm theo.

 • Được thiết kế để bộ phận này có thể giữ kính chống lại độ rung và sự lắc lư do tải trọng động đất.

Odoo CMS - a big picture

Thiết kế và Ứng dụng chất trám

 • Các mối ghép chất trám và hướng dẫn thi công phải dự kiến các dịch chuyển của hệ thống kính và đem lại khả năng kết cấu của hệ lắp kính.

 • Đáp ứng các yêu cầu chịu được thời tiết và khả năng giữ kính.

Các khung giữ kính

 • Các khung giữ kính phải được thiết kế để phù hợp với độ lệch giữa các tầng và độ dịch chuyển dự kiến khi có động đất.

 • Cho phép khe hở mép thích hợp để tránh các tải trọng trên các mép kính và bề mặt kính.